val benoit

Alles over VAL BENO!T

Wat houdt het VAL BENO!T project in? Hoe ver staat het? Wie zijn de partners van SPI?  Alle antwoorden hier!

Val Benoit Liège
MEI-JUNI 2015

Het gebouw voor Civiele Bouwkunde zit in een stroomversnelling

Medio 2015 was het tijd voor goed nieuws: de beloofde financiële middelen voor de voltooiing van het renovatieproject voor Civiele Bouwkunde werden vrijgegeven door Wallonië. Het betreffende gebouw moet operationeel zijn tegen medio 2016.

+
Val Benoit Liège
december 2014

Overname van het gebouw voor Chemie-Metallurgie

In december 2014 verkoopt de Universiteit van Luik het gebouw voor Chemie-Metallurgie aan SPI. Tegelijkertijd koopt SPI verschillende percelen op de site, met als doel de directe omgeving te ontwikkelen.

+
Val Benoit Liège
augustus 2014

Begin van de werken aan het gebouw voor Civiele Bouwkunde

De renovatiewerkzaamheden van het gebouw voor Civiele Bouwkunde werden in 2014 aangevat en zullen in 2016 worden afgesloten.

De herbestemming van de site gaat gepaard met een aantal veranderingen om deze gebouwen, waarvan de ziel en de opvallende modernistische architectuur worden bewaard, in een nieuw kleedje te stoppen.

+
Val Benoit Liège
maart 2013

Een Master plan voor VAL BENO!T

SPI heeft de ambitie een "stukje stadsweefsel" te creëren in VAL BENO!T, een plek waar het goed toeven is, een verticaal park voor economische act ...

+


Val Benoit Liège
maart 2013

Genie Civil in een nieuw kleedje!

Het eerste gebouw dat gerenoveerd zal worden door SPI is Genie Civil, dit om er "bedrijfslofts" in te richten.

+


Val Benoit Liège
2007

Een nieuwe toekomst voor de site

In 2007 krijgt SPI interesse voor dit gunstig gelegen terrein aan de ingang van de stad, op een boogscheut van het station Guillemins, ideaal om te ...

+


Val Benoit Liège
2006

De laatste studenten verlaten het terrein

Eind 2006 verlaten de laatste studenten, de ingenieurs-architecten, de site om ook naar Sart-Tilman te trekken. Enkelen rakelen herinneringen op...

+


Val Benoit Liège
1950

De Universiteit van Luik verhuist

In de jaren 50 beslist rector Marcel Dubuisson, met het voorbeeld van de uitgestrekte Amerikaanse universiteitscampussen voor ogen, om de faculteit ...

+


Val Benoit Liège
1937

Feestelijke inhuldiging!

In 1937 is het Leopold III die de instituten Génie Civil, Chimie/Métallurgie en het Laboratoire de thermodynamique en de bijhorende centrale inhu ...

+


Val Benoit Liège
1924

De site wordt universiteit

Vanaf het begin van de industriële revolutie ontstaat in het Luikse bassin de behoefte om ingenieurs van hoog niveau op te leiden.

+


Val Benoit Liège
1290

Aan de oorsprong...

In de XIIIe eeuw richten de kanunniken van Saint Augustin de abdij op die zijn naam aan deze site zal geven.

+