1290
Val Benoit was een "sart", een ontgonnen terrein, en vormde het fundament voor een abdij die van de XIIIe tot de XVIIIe eeuw de kanunniken van Saint Augustin zou herbergen en daarna de Cisterciënzers afkomstig van Robermont, en haar naam zou geven aan de site. Er was toen een boerderij, een brouwerij, nutslokalen, het klooster, de kerk en de kloostergang.

De percelen die nu ingenomen zijn door de gebouwen Génie Civil, Mécanique en Chimie waren tuinen en grasvelden.

Het domein is omringd met een vestingmuur verfraaid met twee poorten: de ene die uitgeeft op de huidige rue Ernest Solvay, de andere die uitgeeft op de Maas.

 Val Benoit Liège

Vanaf de XIVe eeuw gaan de slotzusters de steenkoolhoudende grond en ondergrond bewerken. De abdij floreert maar kent ook meerdere tegenslagen: hoogwater, branden, strijdkrachten te velde…

In 1792 arriveren de Franse revolutionairen in Luik: de abdij wordt opgeëist vooraleer ontmanteld te worden in 1796. Het kloostercomplex wordt verkocht en omgevormd tot buitenkasteel ("château de plaisance") in de XVIIIe en XIXe eeuw.

In 1924 koopt de Universiteit van Luik deze site op. Verscheidene oude abdijgebouwen worden gesloopt, terwijl andere vernietigd worden bij bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna worden ze heropgebouwd in hun oorspronkelijke staat in 1952. Dat is onder meer het geval voor de oude Abdij, nu in dienst genomen door Forem Formation (foto hieronder), en voor het portierskamertje dat uitgeeft op de rue E. Solvay.


Val Benoit Liège