Works to renovate the Civil-Engineering building began in 2014 and should be complete in 2016.


De renovatiewerkzaamheden van het gebouw voor Civiele Bouwkunde werden in 2014 aangevat en zullen in 2016 worden afgesloten. De herbestemming van de site gaat gepaard met een aantal veranderingen om deze gebouwen, waarvan de ziel en de opvallende modernistische architectuur worden bewaard, in een nieuw kleedje te stoppen.


WELKE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD?

Het gebouw bestaat uit een geraamte van staal/beton waardoor uitgestrekte bouwlagen konden worden gerealiseerd. Het biedt derhalve veel flexibiliteit op het gebied van ontwerp, waardoor het een bijzonder geschikte bedrijfsruimte is.Bij de aanleg van het gebouw voor Civiele Bouwkunde in 1937 bestonden de uitbreidingen van de vleugel voor Hydraulische Architectuur niet. Ze werden toegevoegd door de Universiteit van Luik in haar zoektocht naar extra ruimte.


Val Benoit Liège

De vleugel voor Hydraulische Architectuur en de diverse bijgebouwen zullen worden gesloopt om het oorspronkelijke uiterlijk van het gebouw te herstellen.


Val Benoit Liège

Hier ziet u het ‘paviljoen’. Het is een klein transparant gebouw met volledig in glas uitgevoerde gevels. Door zijn afmetingen draagt het bij aan de vormgeving en de dimensionering van de hernieuwde buitenruimten rondom het gebouw voor Civiele Bouwkunde. Het paviljoen is nu mooi in evenwicht met en volledig autonoom ten opzichte van het gebouw voor Civiele Bouwkunde.


Val Benoit Liège

Aan het einde van de werkzaamheden zal het gebouw voor Civiele Bouwkunde vrijwel volledig opnieuw de vorm hebben die het in 1937 kreeg van architect Joseph Moutschen!