Vanaf het begin van de industriële revolutie ontstaat in het Luikse bassin de behoefte om ingenieurs van hoog niveau op te leiden.

In 1924 wordt de Luikse Universiteit eigenaar van de site en in 1927, ter gelegenheid van de 110e verjaardag van de Cockerill-gebouwen,moedigt Koning Albert 1 industriëlen en wetenschappers aan zich in te zetten voor de heropbouw van het land.

De Technische Faculteit, opvolger van de Ecole des Mines, heeft nieuwe infrastructuur nodig: de bouw ervan begint in Val Benoit in 1930.