In de jaren 50 beslist rector Marcel Dubuisson, met het voorbeeld van de uitgestrekte Amerikaanse universiteitscampussen voor ogen, om de technische en wetenschappelijke faculteiten te groeperen in Sart-Tilman. Dit is het begin van het einde van deze site.

Door de diensten van de Universiteit Luik op één plek te groeperen, wil rector Marcel Dubuisson de Luikse universiteitsgemeenschap een "gevoel van samenhorigheid" verschaffen. Hij liet zich ook inspireren door de grote Amerikaanse campussen die uitwisselingen tussen studenten van alle faculteiten bevorderen. Nu bleek dat er op de heuvels van Luik een bebost domein van 2.000 hectare groot was dat bedreigd werd door een anarchistische urbanisatie.

De universiteit koopt eind jaren vijftig de eerste terreinen op en de eerste gebouwen worden opgetrokken vanaf de jaren zestig in een resoluut avantgardistische stijl. De inhuldiging ervan vindt plaats ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de ULg, op 6 november 1967.

Wilt u er meer over weten? Afspraak op de website van de Universiteit van Luik

Foto Sart-Tilman - Copyright ULG