Val Benoit Liège


SPI heeft de ambitie een "stukje stadsweefsel" te creëren in VAL BENO!T, een plek waar het goed toeven is, een verticaal park voor economische activiteit, gekenmerkt door een gemengd functiepalet.

Om die gemengde functies goed te organiseren en het potentieel van deze uitzonderlijke voormalige universiteitscampus ten volle te exploiteren, heeft SPI een richtplan uitgedokterd, het zogenaamde Master Plan.

Dit Master Plan van VAL BENO!T werd op 8 maart 2013 voorgesteld. Het zet de grote lijnen uit voor de verbouwingswerkzaamheden en het bepaalt ook de mobiliteit op de site: prioriteit voor "zachte" vervoerswijzen binnen het blok, sterke verbindingen met openbaar vervoer, met onder meer de tram die een halte voorziet op de site. Wat de functies van de site betreft is er ruimte voor economische activiteit in de gebouwen Génie Civil en Chimie, die onder de verantwoordelijkheid van SPI vallen. Cultuur in de oude thermo-elektrische centrale en de inplanting van een onderwijscentrum in het gebouw Mécanique liggen ter studie. Het luik huisvesting is te vinden in de nieuwe constructies die de site komen aanvullen, terwijl de "Intercommunale d'incendie de Liège et environs" (IILE) overweegt om er een geavanceerde brandweerpost onder te brengen langs de Maaskant. "Het was een universiteitscampus, een unieke en bijzondere wereld. Het moet een complexe en meervoudige wereld worden", onderstreept Arlette Baumans, ontwerper van het project.

Zo is het op termijn de bedoeling om economische activiteiten uit te oefenen op zowat 30.000 m2, huisvesting te voorzien voor om en bij 33.000 m2, maar ook enkele buurtwinkels, groene ruimte en ontspanningsruimte die voor ieder toegankelijk zijn.
SPI staat niet alleen om VAL BENO!T te laten herleven. Forem en de Waals-Brusselse Federatie zijn al aanwezig op de site, samen met de Ecole Supérieure d'Acteurs van het Koninklijk Conservatorium van Luik. De bouwonderneming CFE/Moury heeft een project voor de bouw van kantoren, zodra het oude CRM gesloopt is.

En SPI werkt niet enkel nauw samen met alle partijen aanwezig op de site, maar het raadpleegt ook de buurtbewoners, de verantwoordelijken voor stadsplanning van de Stad en de Regio, voor de tram, voor SPW, enz.

Verder kan het project rekenen op een belangrijke financiële ondersteuning, vooral op regionaal vlak. Tien miljoen euro werd vrijgemaakt in het kader van de SAR-dossiers van het Marshall Plan 2.Vert, via de minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Henry. Daar moet nog 6,5 miljoen euro aan toegevoegd worden voor SOGEPA trekkingsrechten en 11 miljoen euro voor uitrustingswerken via de Minister voor Economie Jean-Claude Marcourt.