In december 2014 verkoopt de Universiteit van Luik het gebouw voor Chemie-Metallurgie aan SPI. Tegelijkertijd koopt SPI verschillende percelen op de site, met als doel de directe omgeving te ontwikkelen.

Er werden hekken rond het eigendom geplaatst vanwege de vervallen toestand van het gebouw voor Chemie-Metallurgie en de aanwezigheid van ongewenste bezoekers en krakers. Er werd tevens bewaking voorzien.

In afwachting van de volledige renovatie zullen beschermende maatregelen worden getroffen om het gebouw verder te beschermen. De eerste stap zal bestaan in het slopen van de bijgebouwen, het dichtmaken van de openingen en het waterdicht maken van het dak.

Dit gebouw zal in een latere fase worden ingericht.

Val Benoit Liège